*
 
AfterDawn.com Keskustelualueet

System Security haittaohjelman poisto???

Tässä viestiketjussa on 6 viestiä.

#1
SS28 Suljettu viallisen sähköpostiosoitteen vuoksi
Kaipaisin apua Haittaohjelma system security poistoon,kyseessä on huijaus virus skanneri joka ilmoittaa kokoajan uusita viruksista ja vaatii rahaa ym...
Tietenkään kyseinen ohjelma ei löydy etsi-toiminnolla tai lisää/poista tominnolla,kun on varmaan järjestelmässä erinimellä.Olen kokeillut avast+muita ohjelmia tuloksetta!
▼▼ Tässä viestiketjussa on 5 vastausta - vastaukset ovat mainoksen alapuolella ▼▼
AfterDawn Ilmoitus
#2
SS28 Suljettu viallisen sähköpostiosoitteen vuoksi
Tässä logi hiljackthis


Running processes:
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2108125491\787005663.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\twex.exe,
O1 - Hosts: 193.125.23.12 updates.sald.
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [787005663] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2108125491\787005663.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O4 - Global Startup: baana.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Estä tämä kohoikkuna - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm
O8 - Extra context menu item: Vie Microsoft E&xceliin - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE-suojaus - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-suojaus... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll
O9 - Extra button: Oheistiedot - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0F2F3121-75E2-4C60-9977-C1ADC3D5F3DC} (IFIUploader Control) - http://web1.ifi.fi/WebUpload/ActiveX/IfiUploader.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {3B36B017-7E49-426B-95B0-B5CECD83C2E2} (IfolorUploader Control) - http://fika-web.ifolor.net/OrderingGener...loader_fika.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupd...b?1224775659843
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--
End of file - 7922 bytes
#3
SS28 Suljettu viallisen sähköpostiosoitteen vuoksi
Vastailen tässä itselleni mutta ongelma ratkesi
F-securen online syväskannerin avulla! mitkään muut ohjelmat eivät pystyneet tähän ei edes avast!
#4
Hujo Tunnus suljettu
Niin on se ihmeelistä. Kun on kaksi virustorjuntaa koneella.
avast ja f-secure
Siellähän virustorjunnat taistelee keskenään.

Minkäs tietoturvakeskus väittää toimivan palomuurin olevan.

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#5
SS28 Suljettu viallisen sähköpostiosoitteen vuoksi
F-secure ei ole käytössä lisenssi vanhentunut!
#6
Hujo Tunnus suljettu
Sitten vain lisää poista sovelutuksesta pois

F-Secure Internet Security

Kansio pois vikasiedossa.

C:\Program Files\F-Secure Internet Security

===============

Lataa Malwarebytes' Anti-Malware työpöydällesi.

1. Tuplaklikkaa mbam-setup.exe ja seuraa ohjeita asentaaksesi ohjelman.
2. Lopuksi varmistu, että seuraavat on valittu: Update Malwarebytes', Anti-Malwareja
Launch Malwarebytes' Anti-Malware ja sen jälkeen klikkaaFinish.
3. Jos päivitys löytyy. ohjelma lataa ja asentaa uusimman version.
4. Kun ohjelma on latautunut, valitse Perform full scan ja klikkaa Scan.
5. Kun skanni on valmis, klikkaa OK ja sitten Show Results nähdäksesi tulokset.
6. Varmistu, että kaikki on merkitty ja klikkaa Remove Selected.
7. Tämän jälkeen loki avautuu muistioon. Tallenna se paikkaan, josta löydät sen helposti. Loki
löytyy myös täältä: C:\Documents and Settings\Käyttäjänimi\Application
Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\log-päiväys.txt
8. Lähetä lokin sisältö seuraavassa viestissäsi
Voiko tietsikka koskaan toimia?
Tämä viestiketju on suljettu, johtuen siitä, että ketjun uusimmasta viestistä on kulunut yli 180 vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi vastata tähän viestiketjuun lainkaan.

Mikäli sinulla on lisättävää tai kysyttävää tähän samaan aiheeseen liittyen, ole hyvä ja aloita aiheesta uusi viestiketju tämän sivun kautta.

Tilaa AfterDawnin viikoittainen uutiskirje.