*
 
AfterDawn.com Keskustelualueet

ratkaisua vaille oleva ongelma.

Tässä viestiketjussa on 58 viestiä.

#1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:18:58, on 30.9.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\Mobile Partner\Mobile Partner.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader -linkkiavustaja - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Liven kirjautumisapuohjelma - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe
O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] service.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] service.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SoftAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'Paikallinen palvelu')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'Paikallinen palvelu')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'Verkkopalvelu')
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe
O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--
End of file - 8869 bytes


tämmönen ongelma http://keskustelu.afterdawn.com/thread_view.cfm/705839 ja rakaisua etsisin. kiitoksia jo etukäteen vastaajille!

joniz123
▼▼ Tässä viestiketjussa on 57 vastausta - vastaukset ovat mainoksen alapuolella ▼▼
AfterDawn Ilmoitus
#2
herätän tämän viestiketjun takaisin eloon... eikö kukaan osaa auttaa ongelmassani? vielä lisäisin tuohon ongelmaan sen, että kun satunnaisesti pistän kannettavan lepotilaan, jostain syystä kone ei sammu, vaan virranmerkkivalo palaa ja tietokone ei reagoi mihinkään näppäimeen sekä tuuletin hyrrää hiljaisesti. no jos kokeilee resetoida koneen niin sama juttu, mitään ei tapahdu ja virranmerkkivalo palaa. tähän auttoi se ,että otan akun pois/laitan akun takaisin kiinni koneeseen niin sitten kone lähtee normaalisti käynnistymään.toisaalta tätä ei tapahdu jatkuvasti,vaan joka toinen kerta tietokone menee lepotilaan normaalisti ja jokatoinen kerta tietokone ei mene lepotilaan vaan jää tohon ns.vikatilaan. auttakaa,pliiis!

joniz123
#3
Hujo Tunnus suljettu
1.Lataa Combofix.exe työpöydällesi yhdestä linkistä:
Combofix1
Combofix2

2. Tuplaklikkaa Combofix.exe tiedostoa ja seuraa ohjeistuksia.
3. Kun työkalu on valmis, se tuottaa lokin. Lähetä tämä loki viesti ketjuusi.
Huom! Älä klikkaile combofixin ikkunaa käytön aikana. Tämä saattaa aiheuttaa ohjelman jumiutumisen.


Voiko tietsikka koskaan toimia?
#4
tässä se nyt sitten olisi:

ComboFix 08-12-05.06 - Arto 2008-12-06 18:07:19.1 - NTFSx86
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.1.1035.18.1057 [GMT 2:00]
Sijainti: c:\users\Arto\AppData\Local\Opera\Opera\profile\cache4\temporary_download\ComboFix.exe
* Uusi palautuspiste luotu
* Resident AV is active

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Muut poistot ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\users\Arto\AppData\Roaming\inst.exe

.
((((( Tiedostot, jotka on luotu seuraavalla aikavälillä: 2008-11-06 to 2008-12-06 )))))))))))))))))
.

2008-11-30 14:06 . 2006-11-29 13:06 3,426,072 --a------ c:\windows\System32\d3dx9_32.dll
2008-11-30 14:06 . 2006-09-28 16:05 2,414,360 --a------ c:\windows\System32\d3dx9_31.dll
2008-11-30 14:06 . 2006-12-08 12:02 251,672 --a------ c:\windows\System32\xactengine2_5.dll
2008-11-30 14:06 . 2006-09-28 16:05 237,848 --a------ c:\windows\System32\xactengine2_4.dll
2008-11-30 14:06 . 2006-07-28 09:30 236,824 --a------ c:\windows\System32\xactengine2_3.dll
2008-11-30 14:06 . 2006-07-28 09:30 62,744 --a------ c:\windows\System32\xinput1_2.dll
2008-11-30 14:05 . 2005-05-26 15:34 2,297,552 --a------ c:\windows\System32\d3dx9_26.dll
2008-11-28 22:23 . 2008-11-28 22:22 410,976 --a------ c:\windows\System32\deploytk.dll
2008-11-27 16:01 . 2008-10-21 07:25 1,645,568 --a------ c:\windows\System32\connect.dll
2008-11-27 16:01 . 2008-08-28 05:40 712,704 --a------ c:\windows\System32\WindowsCodecs.dll
2008-11-27 16:01 . 2008-08-28 05:40 425,472 --a------ c:\windows\System32\PhotoMetadataHandler.dll
2008-11-27 16:01 . 2008-08-28 05:40 347,136 --a------ c:\windows\System32\WindowsCodecsExt.dll
2008-11-27 16:01 . 2008-10-22 05:57 241,152 --a------ c:\windows\System32\PortableDeviceApi.dll
2008-11-20 17:57 . 2008-10-16 23:13 1,809,944 --a------ c:\windows\System32\wuaueng.dll
2008-11-20 17:57 . 2008-10-16 22:56 1,524,736 --a------ c:\windows\System32\wucltux.dll
2008-11-20 17:57 . 2008-10-16 23:09 51,224 --a------ c:\windows\System32\wuauclt.exe
2008-11-20 17:57 . 2008-10-16 23:09 43,544 --a------ c:\windows\System32\wups2.dll
2008-11-20 17:56 . 2008-10-16 23:12 561,688 --a------ c:\windows\System32\wuapi.dll
2008-11-20 17:56 . 2008-10-16 14:08 162,064 --a------ c:\windows\System32\wuwebv.dll
2008-11-20 17:56 . 2008-10-16 22:55 83,456 --a------ c:\windows\System32\wudriver.dll
2008-11-20 17:56 . 2008-10-16 23:08 34,328 --a------ c:\windows\System32\wups.dll
2008-11-20 17:56 . 2008-10-16 13:56 31,232 --a------ c:\windows\System32\wuapp.exe
2008-11-12 18:02 . 2008-09-10 05:40 1,334,272 --a------ c:\windows\System32\msxml6.dll
2008-11-12 18:02 . 2008-08-27 03:05 212,480 --a------ c:\windows\System32\drivers\mrxsmb10.sys
2008-11-12 18:01 . 2008-09-05 07:14 1,191,936 --a------ c:\windows\System32\msxml3.dll

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M-raportti ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-05 15:43 --------- d-----w c:\progra~2\Google Updater
2008-12-05 13:18 --------- d-----w c:\users\Arto\AppData\Roaming\FrostWire
2008-12-04 14:18 --------- d-----w c:\users\Arto\AppData\Roaming\OpenOffice.org2
2008-12-03 18:16 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-12-03 18:16 --------- d-----w c:\program files\Microsoft Games
2008-12-02 19:23 --------- d-----w c:\users\Arto\AppData\Roaming\uTorrent
2008-11-30 12:23 27,240 ----a-w c:\users\Arto\AppData\Roaming\nvModes.dat
2008-11-29 12:44 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2008-11-28 20:21 --------- d-----w c:\program files\Java
2008-11-28 18:08 --------- d-----w c:\users\Arto\AppData\Roaming\Winamp
2008-11-11 15:06 --------- d-----w c:\users\Arto\AppData\Roaming\F-Secure
2008-10-21 17:15 --------- d-----w c:\program files\F-Secure Internet Security
2008-10-21 13:21 --------- d-----w c:\program files\Opera
2008-10-21 13:01 --------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight
2008-10-15 15:11 --------- d-----w c:\program files\Windows Mail
2008-10-06 10:18 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield
2008-10-02 03:49 827,392 ----a-w c:\windows\System32\wininet.dll
2008-09-30 14:43 1,286,152 ----a-w c:\windows\System32\msxml4.dll
2008-09-18 05:09 3,601,464 ----a-w c:\windows\System32\ntkrnlpa.exe
2008-09-18 05:09 3,549,240 ----a-w c:\windows\System32\ntoskrnl.exe
2008-09-18 04:56 147,456 ----a-w c:\windows\System32\Faultrep.dll
2008-09-18 04:56 125,952 ----a-w c:\windows\System32\wersvc.dll
2008-09-18 02:16 2,032,640 ----a-w c:\windows\System32\win32k.sys
2008-05-22 17:36 174 --sha-w c:\program files\desktop.ini
2008-04-11 03:58 47,360 ----a-w c:\users\Arto\AppData\Roaming\pcouffin.sys
2008-03-27 18:04 16,384 --sha-w c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat
2008-03-27 18:04 32,768 --sha-w c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
2008-03-27 18:04 16,384 --sha-w c:\windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
.

(((((((((((((((((((((((((((((( Rekisterin käynnistyskohteet )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Huom* Tyhjiä arvoja ja laillisia oletusarvoja ei näytetä
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-19 1233920]
"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]
"Google Update"="c:\users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2008-11-14 133104]
"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-04-20 861744]
"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2007-01-11 232184]
"MSPService"="c:\program files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe" [2007-06-12 102400]
"toolbar_eula_launcher"="c:\program files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe" [2007-02-20 28672]
"IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe" [2007-03-21 174872]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-11-28 136600]
"Windows Mobile-based device management"="c:\windows\WindowsMobile\wmdSync.exe" [2006-11-02 215552]
"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-08-16 86016]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-08-16 8478720]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-08-16 81920]
"F-Secure Manager"="c:\program files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" [2007-05-25 183208]
"F-Secure TNB"="c:\program files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" [2007-05-25 740208]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]
"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2008-02-29 c:\windows\KHALMNPR.Exe]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm
"msacm.divxa32"= divxa32.acm
"VIDC.X264"= x264vfw.dll
"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
"vidc.i263"= i263_32.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\DomainProfile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
"{6ABFA45D-6C4E-44EA-901C-333D45C29B0D}"= c:\program files\CyberLink\MagicSports\MagicSports.exe:CyberLink MagicSports
"{2809C673-FCBA-4808-9C17-1933F8B62197}"= c:\program files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
"{7DB1404E-90CD-41DB-B19F-8032D23F8E8E}"= UDP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
"{24658239-EA55-4534-9801-481D6F0894A5}"= TCP:c:\program files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
"{6B7C7253-78E9-4D39-8A87-F257A4C9B437}"= UDP:c:\program files\FrostWire\FrostWire.exe:LimeWire
"{CAA0461C-61E0-4F31-9E7A-7667FEE7331E}"= TCP:c:\program files\FrostWire\FrostWire.exe:LimeWire
"{20197F5C-CCEC-4CBF-87E5-EC88D19A8046}"= UDP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)
"{B752E303-B4CF-4E6E-A9EA-55FF1B72AD6E}"= TCP:c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)
"{DDF2E11D-2536-4D73-8D06-28CB0D594D24}"= c:\program files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;\??\c:\program files\F-Secure Internet Security\HIPS\fshs.sys [2008-09-25 41184]
R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2008-09-25 35024]
R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-09-25 60064]
R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;\??\c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [2008-09-25 13168]
R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;\??\c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2008-09-25 59760]
S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;\??\c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2008-09-25 40048]
S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;\??\c:\program files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2008-09-25 25456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{141184e5-086c-11dd-8907-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{141184f4-086c-11dd-8907-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{3419bdbc-f9be-11dc-9375-806e6f6e6963}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{3419bec7-f9be-11dc-9375-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{45bcb599-e859-11dc-83db-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{45bcb5ac-e859-11dc-83db-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{45bcb5ae-e859-11dc-83db-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{45bcb5c3-e859-11dc-83db-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{4ff5b812-086b-11dd-867a-806e6f6e6963}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{702ec56a-b4c0-11dd-9e4a-8e653d9b5570}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{702ec56b-b4c0-11dd-9e4a-8e653d9b5570}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b6c9f4c7-07d3-11dd-a3ca-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b6c9f4da-07d3-11dd-a3ca-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d496069c-086e-11dd-87d2-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d49606bd-086e-11dd-87d2-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - F:\AutoRun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e43bb346-faf5-11dc-9b15-001b24a31418}]
\shell\AutoRun\command - G:\Install.exe

*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
'Ajoitetut tehtävät'-kansion sisältö

2008-12-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUser.job
- c:\users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2008-11-14 20:53]

2008-06-20 c:\windows\Tasks\HDReg.job
- c:\program files\HDReg\HDRegRem.exe [2003-07-15 09:14]

2008-12-06 c:\windows\Tasks\Laajennettu takuu.job
- c:\program files\Packard Bell\SetupmyPC\PBCarNot.exe [2006-11-21 18:38]

2008-12-05 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{33DDDB10-B896-4D76-AB20-C013B89A83C8}.job
- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2008-01-19 09:33]
.
.
------- Täydentävä tarkistus -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.fi/
LSP: c:\program files\F-Secure Internet Security\FSPS\program\FSLSP.DLL
FireFox -: Profile - c:\users\Arto\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pqh5zvr3.default\
FireFox -: prefs.js - SEARCH.DEFAULTURL - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.google.fi/
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-12-06 18:11:32
Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

tarkistaa piilotettuja prosesseja ...

tarkistaa piilotettuja käynnistysarvoja ...

tarkistaa piilotettuja tiedostoja ...

tarkistus on valmis
piilotetut tiedostot: 0

**************************************************************************
.
--------------------- Prosesseihin ladatut DLLt ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(832)
c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(740)
c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc.dll

- - - - - - - > 'csrss.exe'(632)
c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc.dll

- - - - - - - > 'csrss.exe'(692)
c:\program files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdc.dll
.
Valmistumisajankohta: 2008-12-06 18:12:45
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-06 16:12:41

Ennen ajoa: 109 425 344 512 tavua vapaana
Ajon jälkeen: 109,394,374,656 tavua vapaana

214 --- E O F --- 2008-12-05 13:32:36


joniz123
#5
Hujo Tunnus suljettu
Lataa Malwarebytes' Anti-Malware työpöydällesi.

1. Tuplaklikkaa mbam-setup.exe ja seuraa ohjeita asentaaksesi ohjelman.
2. Lopuksi varmistu, että seuraavat on valittu: Update Malwarebytes', Anti-Malwareja
Launch Malwarebytes' Anti-Malware ja sen jälkeen klikkaaFinish.
3. Jos päivitys löytyy. ohjelma lataa ja asentaa uusimman version.
4. Kun ohjelma on latautunut, valitse Perform full scan ja klikkaa Scan.
5. Kun skanni on valmis, klikkaa OK ja sitten Show Results nähdäksesi tulokset.
6. Varmistu, että kaikki on merkitty ja klikkaa Remove Selected.
7. Tämän jälkeen loki avautuu muistioon. Tallenna se paikkaan, josta löydät sen helposti. Loki
löytyy myös täältä: C:\Documents and Settings\Käyttäjänimi\Application
Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\log-päiväys.txt
8. Lähetä lokin sisältö seuraavassa viestissäsi

============

scannaa uusi hjt:n loki
Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 6.12.2008 @ 18:40

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#6
Malwarebytes' Anti-Malwaren loki:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
Tietokantaversio: 1469
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

7.12.2008 12:36:06
mbam-log-2008-12-07 (12-35-46).txt

Tarkistustyyppi: Täysi tarkistus (C:\|D:\|)
Tarkistetut kohteet: 133568
Kulunut aika: 1 hour(s), 40 minute(s), 48 second(s)

Saastuneita muistiprosesseja: 0
Saastuneita muistimoduuleja: 0
Saastuneita rekisteriavaimia: 1
Saastuneita rekisteriarvoja: 0
Saastuneita rekisterikohteita: 0
Saastuneita hakemistoja: 0
Saastuneita tiedostoja: 0

Saastuneita muistiprosesseja:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

Saastuneita muistimoduuleja:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

Saastuneita rekisteriavaimia:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> No action taken.

Saastuneita rekisteriarvoja:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

Saastuneita rekisterikohteita:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

Saastuneita hakemistoja:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

Saastuneita tiedostoja:
(Haitallisia kohteita ei löydetty)

hjt loki:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:49:00, on 7.12.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\Mobile Partner\Mobile Partner.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader -linkkiavustaja - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Liven kirjautumisapuohjelma - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe
O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--
End of file - 7281 bytes

Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 7.12.2008 @ 19:52

joniz123
#7
Hujo Tunnus suljettu
Yllä oleva loki on sama kuin aloitus loki


Voiko tietsikka koskaan toimia?
#8
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
Yllä oleva loki on sama kuin aloitus loki
joo, sori korjasin viestin!

joniz123
#9
Hujo Tunnus suljettu
scannaa hjt:llä merkkaa paina Fix checked

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

=============

Mene käynnistä -> suorita -> services.msc -> ok

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

Etsi yllä oleva servise
Tuplalikkaa sitä
Laita Seis
alasvetovalikosta Ei käytössä
käytä ja ok

Poista kansio vikasiedossa

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#10
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
scannaa hjt:llä merkkaa paina Fix checked

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

=============

Mene käynnistä -> suorita -> services.msc -> ok

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

Etsi yllä oleva servise
Tuplalikkaa sitä
Laita Seis
alasvetovalikosta Ei käytössä
käytä ja ok

Poista kansio vikasiedossa

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

näitä kohteita ei löytynyt kun scannasin koneen hjt:llä:

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab

mitä mä teen nyt? jatkanko vaan ohjeista eteenpäin vai mitä mun pitäs tehä?

joniz123
#11
Hujo Tunnus suljettu
Minkä lainen on koneen toiminta

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#12
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
Minkä lainen on koneen toiminta
koneen toiminta on kokonaisuudessa hyvä eikä kone missään vaiheessa ole huonossa kunnossa ole ollutkaan. ongelmahan oli se, että kone ei käynnistynyt tai vaihtoehtoisesti ei herännyt lepotilasta ja jotta pääsi lepotilasta pois täytyi irroittaa akku/laittaa akku takaisin.en ole vielä kokeillut koneen käynnistämistä ja lepotilasta heräämistä, mutta kokeilen kylläkin.entä , kun ajoin ton malwarebytes anti-malwaren niin sehän löysi 1 saastuneen rekisteriavaimen.pitäisikö minun poistaa tiedosto ton malware ohjelman kautta?toisaalta ram muistin kuormitus on edelleenkin 40-50% vaikka taustalla ei pyörisi mitään.onko tämä normaalia?

joniz123
#13
Hujo Tunnus suljettu
Paljos koneessa on tuota keskusmuistia.

Toi f-secure on kova syömään koneen tehoja

Jos sulla on tuo 1gt muistia niin toinen mokoma lisää jos emolevy sallii.


Voiko tietsikka koskaan toimia?
#14
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
Paljos koneessa on tuota keskusmuistia.

Toi f-secure on kova syömään koneen tehoja

Jos sulla on tuo 1gt muistia niin toinen mokoma lisää jos emolevy sallii.
kannettavassani ( http://www.packardbell.fi/products/kanne...D0091-1199.html )
on 2gb keskusmuistia ja vista 32bit.luulis 2gb riittävän...

joniz123
#15
Hujo Tunnus suljettu
juu kyllä tuo pisaa.

jääkös sinne sitten tyhjää muistia noin 1500mb
vai viekö se sen 1000mb

Kun noin laitoit tuon
40-50% muistin käytön

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#16
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
juu kyllä tuo pisaa.

jääkös sinne sitten tyhjää muistia noin 1500mb
vai viekö se sen 1000mb

Kun noin laitoit tuon
40-50% muistin käytön
kun kaikki ohjelmat on pois käytöstä ja ainoastaan windows sivupalkki hyrrää taustalla, ram muistia on vapaana: 1226mb , mutta jos joku pienempikin ohjelmaa hyrrää taustalla, keskusmuistia on vapaana sellainen 1000mbit, onko normaalia?

joniz123
#17
Hujo Tunnus suljettu
vaihda siihen kevyempi virustorjunta
kun on läppäristä kyse vois noita käynnistyviä vielä
katsella. Scannaa uusi hjt:n loki
Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 9.12.2008 @ 18:30

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#18
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
vaihda siihen kevyempi virustorjunta
kun on läppäristä kyse vois noita käynnistyviä vielä
katsella. Scannaa uusi hjt:n loki
ajattelin, että ostan norton 360 2.0 , mitä mieltä? itselläni ei ole muutakuin hyviä kokemuksia norttonista.f-securesta vähän huonompia, tietenkin nyt itselläni on toi 2008 versio niin eikai se niin kehittynyt ole... oho, vähän OT:tä, mut itse asiaan:
hjt loki:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:14:32, on 9.12.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE
C:\Program Files\Mobile Partner\Mobile Partner.exe
C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Program Files\Opera\opera.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader -linkkiavustaja - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Liven kirjautumisapuohjelma - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe
O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16694CC7-A2C4-42BF-94B9-8469A40268D1}: NameServer = 217.78.192.22 217.78.192.78
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

--
End of file - 7077 bytes


joniz123
#19
Hujo Tunnus suljettu
scannaa hjt:llä merkkaa paina Fix checked

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

=================

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

Etsi tuo servise tuplalikkaa sitä

Laita seis
alasvetovalikosta ei käytössä
käytä ja ok

tämä vielä näkyy koneella

Poista tuo kansio

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

=================

aatelin kyllä vielä kevyempää

Avast ja sille vaikka Outpost palomuuriksi

avira ja avg olis tuostakin kevyempiäVoiko tietsikka koskaan toimia?
#20
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
scannaa hjt:llä merkkaa paina Fix checked

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Arto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

=================

O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe

Etsi tuo servise tuplalikkaa sitä

Laita seis
alasvetovalikosta ei käytössä
käytä ja ok

tämä vielä näkyy koneella

Poista tuo kansio

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

=================

aatelin kyllä vielä kevyempää

Avast ja sille vaikka Outpost palomuuriksi

avira ja avg olis tuostakin kevyempiä
joo, tuli toimenpide suoritettua.ei näytä paljon auttavan.kun tuossa edellisessä viestissä mainitsin muistin vapaan tilan, kun kaikki ohjelmat on suljettu (f-secure myös) niin sitä tilaa jää noin. 1200mb. onko toi ihan normaali lukema?tiedä sitten vaikka f-secure pyörisi jotenkin taustalla , vaikka pistin "poista käytöstä ja salli kaikki verkkoliikenne"...tuovathan nuo maksulliset virustorjuntaohjelmat (360 mm.) jollakin ajattelu tasolla turvaa verrattuna ilmaisohjelmiin.ovatko esim. avg tai avast jonkun ilmaisen palomuurin kanssa parempia kannettavan suojaksi kuin esim. norton 360?pärjääkö ilmaisohjelmilla, jos käyttää aktiivisesti nettiä?kannattaako minun käydä hakemassa kaupasta 60e maksava norton 360 paketti vuodeksi vai tyytyä ilmaiseen virustorjunta-ja palomuuri ohjelmaan? kuinka paljon ilmaiset virustorjunta-ja palomuuri ohjelmat jäävät teknisesti (virusten/haittaohjelmien poistaminen) jälkeen muista maksullisista ohjelmista?mikä on asiantuntijan mielipide?josain vaiheessa täytyy tuo f-secure 2008 poisvaihtaa, mutta mihin kannattaisi vaihtaa?

joniz123
#21
Hujo Tunnus suljettu
Itellä oli F-secure aikasemmin ja sen heitin pois ja otin avast virustorjunnan. Päivitykset tulee kuin manulle illalinen.
kun avast on rekisteröity ja pitääkin rekisteröidä että toimii 14kk
ja taas uusi rekisteröinti.Voiko tietsikka koskaan toimia?
#22
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
Itellä oli F-secure aikasemmin ja sen heitin pois ja otin avast virustorjunnan. Päivitykset tulee kuin manulle illalinen.
kun avast on rekisteröity ja pitääkin rekisteröidä että toimii 14kk
ja taas uusi rekisteröinti.
eli ehdotat mulle, että norton 360 kannattaa jättää kaupan hyllylle ja ladata avast virustorjunnan vai? entäpä palomuuri?

joniz123
#23
Hujo Tunnus suljettu
tuolta löytyy

ite oon rohkee suomalainen xp palomuuri käytössä :D

Monihan on kehunut tuota vistan palomuuria mutta jos se ei mielytä niin linkistä löytyy muureja.

Outpost Firewall
Comodo Personal Firewall

On vähän maku asia tuo juttu niinkuin virustorjuntakin

Voiko tietsikka koskaan toimia?
#24
Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Hujo:
tuolta löytyy

ite oon rohkee suomalainen xp palomuuri käytössä :D

Monihan on kehunut tuota vistan palomuuria mutta jos se ei mielytä niin linkistä löytyy muureja.

Outpost Firewall
Comodo Personal Firewall

On vähän maku asia tuo juttu niinkuin virustorjuntakin
itse kiinnostuin tuosta vistan omasta palomuurista... pärjääkö palomuuri norttonin 360 palomuurille? päärjääkö avast+windowssin oma palomuuri päivittäisessä käytössä (sisältäen maalaisjärjen)?ei kauheasti huvittaisi maksaa 60e turhasta, jos saa ilmaiseksi ei nyt saman tasoista, mutta ainakin suhtkoht hyvää tavaraa.täytyy varmaankin tuo f-secure 2008 poistaa ja ottaa tilalle joku kevyempi/toimivampi ohjelma tilalle, kun tuota tilausta ei nyt ole kuin 1kk jäljellä... pakkohan tuo f-secure oli ottaa, kun ilmaiseksi sain mikrobitin kautta... sitä ennen oli nortton 360 (ei 2.0) , joka toimi lähes täydellisesti kunnes tuli mokailtua ja joutui vaihtamaan tuohon f-secureen.

joniz123
#25
Hujo Tunnus suljettu
väitäsin näin että avastin asennuksen jälkeen kun pistät avastin scannaan.

Myös pakatut tiedostot niin avasti tulee huutamaan pahasti

niin vois sitä vistan palomuuria käyttää ja sitä maalaisjärkee.

Joo mitä sitä noista makselee kun ilmasiakin on.

vistan palomuurista

vistan noputtamista

Voiko tietsikka koskaan toimia?
Tämä viestiketju on suljettu, johtuen siitä, että ketjun uusimmasta viestistä on kulunut yli 180 vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi vastata tähän viestiketjuun lainkaan.

Mikäli sinulla on lisättävää tai kysyttävää tähän samaan aiheeseen liittyen, ole hyvä ja aloita aiheesta uusi viestiketju tämän sivun kautta.

Tilaa AfterDawnin viikoittainen uutiskirje.