*
 
AfterDawn.com Keskustelualueet

Tarvittaisi parempaa osaamista ja HJT logi

Tässä viestiketjussa on 5 viestiä.

#1
Siis se on vikana ku lataa koko ajan suoritin käyttö 100%+selain jumittaa...

Tätä konetta on jo joku nörtti yrittänyt korjata mutta ei oo saanu kuntoon...

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:57:41, on 31.7.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\windows\system\hpsysdrv.exe
C:\HP\KBD\KBD.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Comodo\Firewall\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\uTorrent\uTorrent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Nero 8\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe
C:\Program Files\HijackThis\scanner.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kauhajoki.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.fi/0SEFIFI/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\DOCUME~1\HP_OMI~1\OMATTI~1\VASTAA~1\Ohjelmat\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Comodo\Firewall\cfp.exe" -h
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\uTorrent\uTorrent.exe"
O8 - Extra context menu item: Vie Microsoft E&xceliin - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Oheistiedot - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Pelit\PartyPoker\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Pelit\PartyPoker\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\DOCUME~1\HP_OMI~1\OMATTI~1\VASTAA~1\Ohjelmat\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\DOCUME~1\HP_OMI~1\OMATTI~1\VASTAA~1\Ohjelmat\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Yhteysohje - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yhteysohje - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {0F2F3121-75E2-4C60-9977-C1ADC3D5F3DC} (IFIUploader Control) - http://web04.ifi.fi/PHOTOPRODUCTS/app_su...IfiUploader.cab
O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/poker_2_0_0_45.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Documents and Settings\HP_Omistaja\Omat tiedostot\Vastaanotetut tiedostot\Ohjelmat\Nero 8\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 1.8.2008 @ 00:11
▼▼ Tässä viestiketjussa on 4 vastausta - vastaukset ovat mainoksen alapuolella ▼▼
AfterDawn Ilmoitus
#2
Tuo nero8 ei kyllä ollut päällä ku skannasin HJT:llä toivottavasti löydätte jotain. Hujo varmaan osaa auttaa se on aina korjannut tämän koneen...
#3
Taitaapi olla vähä kiirusta täälä Afterdawnis
#4
saisko tähän APUA
#5
http://www.virustorjunta.net/modules.php?name=Forums

Hujo ja yaht ovat jossain(?), ei ole kumpaakaan muutamiin päiviin näillä palstoilla näkynyt, kalminen pörräsi täällä ainakin eilen, tänään ei hänestäkään ole havaintoja joten tämän palstan hoitajasta ei ole tällä hetkellä tietoa.

Tuolta Virustorjunta.netistä voisi kysellä apuja, mahdollisimman tuore hjt sinne...

GA B85M D3H | E3-1230V3 | True Spirit 120 M BW Rev.A | Asus R9 270X DCII TOP | SF-600P14XE-PRO | 8GB RAM | PNY 120GB SSD | WDC WD10EZEX | Fractal Define Mini | Win7 64bit Pro |
Tämä viestiketju on suljettu, johtuen siitä, että ketjun uusimmasta viestistä on kulunut yli 180 vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi vastata tähän viestiketjuun lainkaan.

Mikäli sinulla on lisättävää tai kysyttävää tähän samaan aiheeseen liittyen, ole hyvä ja aloita aiheesta uusi viestiketju tämän sivun kautta.

Tilaa AfterDawnin viikoittainen uutiskirje.