*
 
AfterDawn.com Keskustelualueet

hjt-logi

Tässä viestiketjussa on 4 viestiä.

#1
kaverin kone käyttäytyy oudosti,jokin työpöydän kuvakkeista vilkkuu tai on aina valittuna..ollut ilman virustutkaa ja palomuuria jonkin aikaan.asensin ne. laitan hjt login

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:45:44, on 9.8.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\ohjelmat\aawservice.exe
D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe
C:\AddOn\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe
C:\AddOn\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe
C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\skanneri\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.uusikaupunki.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadFUJ02E3] C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IndicatorUtility] C:\AddOn\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadFujitsuQuickTouch] C:\AddOn\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadBtnHnd] C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\ohjelmat\aawservice.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\Windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--
End of file - 8890 bytes
▼▼ Tässä viestiketjussa on 3 vastausta - vastaukset ovat mainoksen alapuolella ▼▼
AfterDawn Ilmoitus
#2
Auttaja Tunnus suljettu
Moron! :)

=========

Avaa hijackthis merkkaa seuraavat rivi(t) ja paina fix checked, sulje muut ohjelmat siksi aikaa.

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Tässä ohje miten merkataan:
==========

Skannaa koneesi Ewido Online Scannerilla

* Lataa Ewido_micro.exe tästä.
* Tallenna tiedosto esimerkiksi työpöydälle.
* Tuplaklikkaa Ewido_micro.exeä työpöydälläsi.
* Ewido alkaa samantien päivittämään tunnisteitaan. Tässä voi mennä hetki.
* Kun päivitykset on ladattu, varmista että kaikki kohdat ovat rastitettuja ikkunan vasemmassa laidassa.
* Klikkaa vasemmalla alhaalla olevaa Start Scan -nappia.
* Scannaus alkaa. Tässä voi kestää jonkun aikaa, riippuen tiedostojen määrästä.
* Kun skannaus on valmis ja löytyneitä kohteita on, niin varmista, että kaikkien kohteiden vasemmalla puolella olevissa kohdissa on rastit.
* Klikkaa Save report -nappia ja tallenna raportti vaikka työpöydälle.
* Klikkaa Remove Infections -nappia.
* Kun vastaat aukeavaan ilmoitukseen ok, niin kaikki saastuneet tiedostot poistetaan.
* Poiston jälkeen voit sammuttaa Ewido Online Scannerin painamalla yläkulmassa olevaa punaista rastia.
* Käynnistä kone nyt uudelleen ja postita tallentamasi raportti viestiketjuusi
==========


Loistava ohje tietokoneeen nopeuttamiseksi

http://neko.1g.fi/ohje/hidastelua.html

==========

Jos sinulla ei ole tätä java versiota (6.2): Vanha java saastuttaa helposti koneesi!

Javan päivitys ja välimuistin tyhjennys:

1. Klikkaa Käynnistä -> Ohjauspaneeli ja tupla-klikkaa Lisää tai poista sovellus Ohjauspaneelissa.
2. Etsi listasta kaikki entiset Java versiosi. (J2SE Runtime Environment.... )
Niissä pitäisi olla seuraava kuva vieressä:

3. Valitse kaikki entiset Java versiosi ja valitse Poista.
4. Asenna uusin Java päivitys seuraavasta linkistä..
5. Käynnistä kone uudelleen asennuksen jälkeen:

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
tai http://www.filehippo.com/download_java_runtime/

Rullaa alas kohteeseen Java Runtime Environment (JRE) 6u2

Paina Download

Ruksaa Accept, ota offline installation, tallenna vaikka työpöydälle ja asenna se.

6. Käynnistyksen jälkeen, mene takaisin Ohjauspaneeliin ja avaa Java asetuksesi (Muita Ohjauspaneelin asetuksia -> Java kahvikuppi).

7. General Settings -osion alla, vedä liukusäädintä (Disk Space) pienemmälle, ja klikkaa Delete Files -nappia.

(Jotkut javapohjaiset ohjelmat saattavat tarvita enemmän levytilaa.
Jos huomaat säädön pienentämisen jälkeen koneessa hitautta, siirrä liukusäädintä isommalle
).

8. Varmista että kaikki kaksi valintaa ovat rastitettuja:

*Applications and Applets

*Trace and Log FilesJa paina OK -nappia

9. Klikkaa OK "Temporary Files Settings" -ikkunassasi.

10. Klikkaa OK jättääksesi Java asetusikkunasi.

==========

Lataa Deckard's System Scanner
Työpöydällesi.

Huomioi: Sinulla tulee olla Järjestelmänvalvojan oikeudet ajaaksesi ohjelman.

[*]Sulje kaikki avoimet ikkunat ja ohjelmat.
[*]Tupla Klikkaa Dss.exe tiedostoa ajaaksesi ohjelman, seuraa ohjeita.
[*]Kun Scannaus on valmis 2 textitiedostoa pitäisi avautua, Main.txt ja extra.txt
[*]Näppäile Kopioi ( CTRL+A -> CTRL + C ) ja liitä ( CTRL + V )
[*]kopioi ja liitä Extra.txt & Main.txt sisältö seuraavaan vastaukseesi.

ja ewido online skannerin raportti


Don´t send your HijackThis log to another user topic. Remember to describe what kind of problems you have. (In my opinion afterdawn has very unsupportive attitude against malware fighters)
How to send HijackThis log (step 3-5)Hijackthis login lähettämisohjeet (Finland)
My profile "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on."
My home forum (Finland) Geeks To Go - Another place
List of rogue programs. (Finland) For exampe MSG+ is there. Another list
#3
kaikki tein mitä käskit.javan sain kanssa kondikseen,tässä logit

Deckard's System Scanner v20070807.62
Run by Pasi on 2007-08-09 at 14:21:51
Computer is in Normal Mode.
--------------------------------------------------------------------------------

-- System Restore --------------------------------------------------------------

Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


-- Last 5 Restore Point(s) --
11: 2007-08-09 11:21:54 UTC - RP56 - Deckard's System Scanner Restore Point
10: 2007-08-09 11:09:28 UTC - RP55 - Installed Java(TM) 6 Update 2
9: 2007-08-09 10:59:57 UTC - RP54 - Removed J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6
8: 2007-08-09 10:58:31 UTC - RP53 - Removed J2SE Runtime Environment 5.0 Update 2
7: 2007-08-08 21:24:24 UTC - RP52 - Software Distribution Service 3.0


-- First Restore Point --
1: 2007-08-08 18:11:59 UTC - RP46 - Removed Windows Live Messenger


Backed up registry hives.
Performed disk cleanup.-- HijackThis (run as Pasi.exe) ------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:22:30, on 9.8.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\ohjelmat\aawservice.exe
D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe
C:\AddOn\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe
C:\AddOn\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe
C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Documents and Settings\Pasi\Työpöytä\dss.exe
C:\skanneri\Pasi.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.uusikaupunki.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadFUJ02E3] C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IndicatorUtility] C:\AddOn\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadFujitsuQuickTouch] C:\AddOn\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadBtnHnd] C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Paikallinen palve')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Verkkopalve')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\ohjelmat\aawservice.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\Windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--
End of file - 8713 bytes

-- HijackThis Fixed Entries (C:\skanneri\backups\) -----------------------------

backup-20070809-131855-757 O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
backup-20070809-131855-902 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

-- File Associations -----------------------------------------------------------

All associations okay.


-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

R1 GhPciScan (GhostPciScanner) - c:\program files\symantec\norton ghost 2003\ghpciscan.sys
R2 BtnHnd - c:\program files\fujitsu\btnhnd\btnhnd.sys


-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

R2 aawservice (Ad-Aware 2007 Service) - d:\ohjelmat\aawservice.exe
R2 GhostStartService - c:\progra~1\symantec\norton~1\ghosts~2.exe


-- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

No disabled devices found.


-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

2007-08-09 12:33:46 362 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job


-- Files created between 2007-07-09 and 2007-08-09 -----------------------------

2007-08-09 14:09:32 0 d-------- C:\Program Files\Java
2007-08-09 12:45:18 0 d-------- C:\skanneri
2007-08-09 01:12:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2007-08-09 01:04:53 0 d-------- C:\VundoFix Backups
2007-08-09 00:59:04 0 dr-h----- C:\Documents and Settings\Pasi\Recent
2007-08-09 00:06:34 0 d-------- C:\WINDOWS\network diagnostic
2007-08-09 00:04:11 0 d-------- C:\Program Files\MSBuild
2007-08-09 00:01:11 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
2007-08-09 00:00:34 0 d-------- C:\Program Files\Reference Assemblies
2007-08-08 23:59:11 0 d-------- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2007-08-08 23:57:33 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
2007-08-08 23:57:33 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF
2007-08-08 23:56:49 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\fi-fi
2007-08-08 23:51:42 0 d-------- C:\WINDOWS\RegisteredPackages
2007-08-08 23:43:09 0 d-------- C:\Program Files\Alwil Software
2007-08-08 21:36:43 0 d-------- C:\Program Files\MSN Messenger
2007-08-08 21:15:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\InterVideo
2007-08-08 21:00:48 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\Google
2007-08-08 21:00:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google
2007-08-08 21:00:05 0 d-------- C:\Program Files\Google
2007-08-08 21:00:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
2007-08-08 20:09:49 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
2007-08-08 20:09:02 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2007-08-08 19:59:14 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Contacts
2007-08-08 19:26:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MailFrontier
2007-08-08 19:26:14 4212 ---h----- C:\WINDOWS\system32\zllictbl.dat
2007-08-08 19:26:10 11264 --a------ C:\WINDOWS\system32\SpOrder.dll
2007-08-08 19:25:59 74396 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat
2007-08-08 19:25:59 75932 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat
2007-08-08 19:25:55 1093664 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2007-08-08 19:25:35 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs
2007-08-08 19:23:25 0 d-------- C:\WINDOWS\Internet Logs
2007-08-08 19:18:19 0 d------c- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2007-08-08 18:35:13 163840 --a------ C:\WINDOWS\system32\unrar.dll
2007-08-08 18:35:11 217088 --a------ C:\WINDOWS\system32\yv12vfw.dll YUV Codec>
2007-08-08 18:35:11 180224 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
2007-08-08 18:35:11 765952 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
2007-08-08 18:35:11 3596288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
2007-08-08 18:35:11 73728 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll DivX, Inc.; DivX, Inc. dpl100>
2007-08-08 18:35:10 7680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
2007-08-08 18:35:10 740442 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll DivX, Inc.; DivX®>
2007-08-08 18:35:08 0 d-------- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
2007-08-08 18:35:08 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\Real
2007-08-08 18:35:08 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real
2007-08-08 18:32:37 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat
2007-08-08 18:32:34 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\Mozilla
2007-08-08 17:44:29 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\Grisoft
2007-08-08 17:44:21 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
2007-08-08 17:38:06 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
2007-08-08 17:36:59 0 d---s---- C:\Documents and Settings\Pasi\UserData
2007-08-08 17:33:48 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg7
2007-08-08 12:57:47 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\appmgmt


-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

2007-08-09 14:15:05 0 d-------- C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data\OpenOffice.org2
2007-08-09 00:32:58 411008 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh00b.dat
2007-08-09 00:32:58 83800 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc00b.dat
2007-08-08 20:09:02 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
2007-08-08 14:04:09 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
2007-08-08 14:04:06 0 d-------- C:\Program Files\Symantec
2007-08-08 12:59:32 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2007-08-08 12:59:09 0 d-------- C:\Program Files\ABB
2007-08-08 12:58:13 0 d-------- C:\Program Files\Canon


-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

*Note* empty entries & legit default entries are not shown


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [03.06.2005 11:15]
"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [23.02.2005 02:34]
"LoadFUJ02E3"="C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe" [08.06.2005 10:20]
"IndicatorUtility"="C:\AddOn\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe" [09.08.2005 11:53]
"LoadFujitsuQuickTouch"="C:\AddOn\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe" [24.03.2005 15:44]
"LoadBtnHnd"="C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe" [24.03.2005 15:41]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [13.07.2005 19:37 C:\Windows\RTHDCPL.EXE]
"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [02.07.2005 00:58 C:\Windows\AGRSMMSG.exe]
"GhostStartTrayApp"="C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe" [14.08.2002 16:21]
"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe" [17.12.2004 16:14]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [09.07.2001 11:50]
"StatusClient"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe" [16.12.2002 17:51]
"TomcatStartup"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe" [31.03.2003 20:28]
"SsAAD.exe"="C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe" [24.01.2005 20:58]
"!AVG Anti-Spyware"="D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [11.06.2007 12:25]
"ZoneAlarm Client"="D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [21.06.2007 21:54]
"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [28.07.2007 01:03]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [12.07.2007 04:00]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [15.09.2004 15:00]
"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [19.01.2007 12:55]

C:\Documents and Settings\Pasi\K„ynnist„-valikko\Ohjelmat\K„ynnistys\
OpenOffice.org 2.0.lnk - C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe [18.12.2005 22:04:38]

C:\Documents and Settings\All Users\K„ynnist„-valikko\Ohjelmat\K„ynnistys\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [14.12.2004 5:44:06]
Google Updater.lnk - C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe [8.8.2007 21:00:05]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"DisableRegistryTools"=0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
@="Service"
-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-08-09 at 14:23:24 ---------

Deckard's System Scanner v20070807.62
Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
--------------------------------------------------------------------------------

-- System Information ----------------------------------------------------------

Microsoft Windows XP Professional (build 2600) SP 2.0
Architecture: X86; Language: Other (040B) - see http://preview.tinyurl.com/mhhp6

CPU 0: Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Percentage of Memory in Use: 48%
Physical Memory (total/avail): 1014.05 MiB / 526.04 MiB
Pagefile Memory (total/avail): 2439.18 MiB / 1971.7 MiB
Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1968.63 MiB

C: is Fixed (NTFS) - 15.7 GiB total, 6.29 GiB free.
D: is Fixed (NTFS) - 58.82 GiB total, 50.38 GiB free.
E: is CDROM (No Media)


-- Security Center -------------------------------------------------------------

AUOptions is scheduled to auto-install.
Windows Internal Firewall is disabled.

FirstRunDisabled is set.

FW: ZoneAlarm Firewall v7.0.362.000 (Check Point, LTD.)
AV: avast! antivirus 4.7.1029 [VPS 000764-2] v4.7.1029 (ALWIL Software)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe"="C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe:*:Disabled:Sentinel Protection Server"
"C:\\Windows\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe"="C:\\Windows\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe:*:Enabled:Kaspersky AV Scanner"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


-- Environment Variables -------------------------------------------------------

ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=FSC521210060310
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\Pasi
LOGONSERVER=\\FSC521210060310
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;"C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\"
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 13 Stepping 8, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=0d08
ProgramFiles=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\Pasi\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\Pasi\LOCALS~1\Temp
tvdumpflags=8
USERDOMAIN=FSC521210060310
USERNAME=Pasi
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Pasi
windir=C:\WINDOWS


-- User Profiles ---------------------------------------------------------------

Pasi (admin)
Järjestelmänvalvoja (admin)


-- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------

--> C:\Program Files\Ahead\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL
--> C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe /UNINSTALL
--> Dummy
--> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{88E5FCB8-5F25-11D5-B16F-0800460222F0}\setup.exe" -l0x9 UNINSTALL
--> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D76298C2-E532-4A11-BCFF-76F3F19DA84D}\setup.exe" UNINSTALL
--> rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
ABBIQ 1.0 --> C:\PROGRA~1\ABB\ABBIQ\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\ABB\ABBIQ\INSTALL.LOG
Ad-Aware 2007 --> MsiExec.exe /X{DED53B0B-B67C-4244-AE6A-D6FD3C28D1EF}
Adobe Acrobat 7.0.1 and Reader 7.0.1 Update --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-0000-7EC8-7489-000000000702}
Adobe Acrobat 7.0.2 and Reader 7.0.2 Update --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-0000-7EC8-7489-000000000703}
Adobe Reader 7.0 - Suomi --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1035-7B44-A70000000000}
Agere Systems HDA Modem --> agrsmdel
Arkkipohja 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8A256A88-FD2A-4C28-866B-F7B98BD2D991}\setup.exe" POISTA
avast! Antivirus --> rundll32 C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\Setup\setiface.dll,RunSetup
AVG Anti-Spyware 7.5 --> D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\Uninstall.exe
BSPlayer --> "D:\ohjelmat\bs-player\BSplayer\uninstall.exe"
CADS 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3916C0F3-3E4F-4CE5-B55B-A022AD7CAC57}\setup.exe" POISTA
Canon Camera Window for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{B34BE30D-A759-4EC2-B58F-19FE2DEBF651}
Canon Internet Library for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{2F81FBFC-9A37-431F-9050-14B55485DF5A}
Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{DE286975-ACF1-45B8-9EF7-34E162B2C817}
Canon PhotoRecord --> MsiExec.exe /X{0878E100-C0BB-41E8-B4C6-C486B61FDA7B}
Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{68E7E8BD-2233-49BE-81D6-1A1FAF1B5196}
Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{CF2C1A86-5A98-4862-A3AE-9992E3A6427D}
Canon Utilities PhotoStitch 3.1 --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{EF4C7EB0-D71B-43A3-9552-8053DE4B0401}
Canon Utilities ZoomBrowser EX --> MsiExec.exe /X{C1D76D7A-F3BB-47EA-A746-5B1E2FFC1DF2}
CCleaner (remove only) --> "D:\ohjelmat\CCleaner\uninst.exe"
Fujitsu Hotkey Utility --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{805BDB3F-6803-45F7-B959-4FE5B921BC55}\setup.exe"
Fujitsu System Extension Utility --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{04ECD699-9F3A-4F9C-A476-EEAA4E172079}\setup.exe"
Google Toolbar for Internet Explorer --> MsiExec.exe /I{DBEA1034-5882-4A88-8033-81C4EF0CFA29}
Google Toolbar for Internet Explorer --> regsvr32 /u /s "c:\program files\google\googletoolbar1.dll"
Google Updater --> "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -uninstall
High Definition Audio - KB888111 -->
HijackThis 2.0.2 --> "C:\skanneri\HijackThis.exe" /uninstall
Hotfix-päivitys Windows XP:lle (KB914440) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914440$\spuninst\spuninst.exe"
Hotfix-päivitys Windows XP:lle (KB935448) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935448$\spuninst\spuninst.exe"
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
hp LaserJet 1010 Series --> MsiExec.exe /x {292C47B2-8DB7-47BF-896C-C3C5EE8108C4}
Intel Application Accelerator --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9068B2BE-D93A-4C0A-861C-5E35E2C0E09E}\Setup.exe" -l040b -INTELUNINST
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile --> RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll,UninstallW2KIGfx2ID PCI\VEN_8086&DEV_2792 PCI\VEN_8086&DEV_2592
InterVideo WinDVD --> "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{91810AFC-A4F8-4EBA-A5AA-B198BBC81144}\setup.exe" REMOVEALL
Java(TM) 6 Update 2 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160020}
K-Lite Mega Codec Pack 3.3.0 --> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"
Lifebook Application Panel --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6D7BD40C-3628-4C7C-BA46-CE8733450D5E}\setup.exe"
LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation) --> C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LSETUP.EXE /U
Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallbasecsp$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
MSXML 6.0 Parser (KB927977) --> MsiExec.exe /I{5A710547-B58E-488B-828D-CA9A25A0533C}
Nero Suite --> C:\Program Files\Common Files\Nero\Uninstall\Setupx.exe /uninstall ExtraUninstallID=""
Norton Ghost --> MsiExec.exe /I{6975E810-C92F-45F0-0BFD-187B312F10E8}
OpenMG Limited Patch 4.1-05-13-31-01 --> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\OpenMG\HotFixes\HotFix4.1-05-13-31-01\HotFixSetup\setup.exe /u
OpenMG Secure Module 4.1.00 --> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\9\INTEL3~1\IDriver.exe /M{2F151B50-B434-4838-B51D-70442EBA093E} UNINSTALL
OpenOffice.org 2.0 --> MsiExec.exe /I{A21E7B4D-9832-4831-99B4-682C04EC20E3}
Päivitys Windows XP:lle (KB894391) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB894391$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB896727) -->
Päivitys Windows XP:lle (KB898461) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB900485) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900485$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB904942) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904942$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB908531) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908531$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB910437) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910437$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB911280) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911280$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB916595) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB916595$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB920342) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920342$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB920872) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920872$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB922582) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922582$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB925720) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925720$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB925876) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925876$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB927891) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927891$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB930916) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930916$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB931836) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931836$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB936357) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936357$\spuninst\spuninst.exe"
Rasta 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F0FB6159-F74E-4855-A2B0-35E715498CB6}\setup.exe" POISTA
Security Update for Step By Step Interactive Training (KB898458) -->
Sentinel Protection Installer 7.1.1 --> MsiExec.exe /I{D2E7A6EA-5853-426A-920D-12F4F250927E}
SähköBase 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{4A83E62D-9233-4D34-B62B-B8909186F62D}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Keskuskaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DD64BABF-0098-4C71-97A5-D32FD58536B0}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Keskuslayout 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8F2F99D6-1832-4324-9FF9-F255600F9B33}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Piirikaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3F8A7EEE-390C-4DAF-9675-B7AB23186F02}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Sähköasemat 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7A96B9CF-1121-491D-BBE2-878361954937}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Tasopiirustukset 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FDC67914-C385-4CEF-9D9D-702B76E133E8}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Taulukot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CC5D46D3-E319-4A41-AC94-42DB5F558444}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Teollisuuden pääkaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{56055653-6E21-469F-81C4-0371AD7B3408}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Yhteiset osat 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{240DCC4D-847F-4487-897D-38E969EF00D2}\setup.exe" POISTA
SonicStage 3.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A0EB195B-5876-48E6-879D-33D4B2102610}\setup.exe" -l0x9 UNINSTALL -removeonly
Spybot - Search & Destroy 1.4 --> "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
Suojauspäivitys ohjelmistolle Windows XP (KB923689) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB883939) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB890046) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890046$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB893066) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB893756) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893756$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896358) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896422) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896423) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896424) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896424$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896428) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899587) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899587$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899588) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899589) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899589$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899591) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899591$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB900725) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900725$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB901017) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901017$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB901214) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB902400) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902400$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB903235) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB904706) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904706$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905414$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905749) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905749$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905915) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905915$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB908519) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908519$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB911562) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911562$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB911927) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911927$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB912919) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912919$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB913446) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913446$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB913580) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913580$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB914388) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914388$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB914389) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914389$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917344) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917344$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917422) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917422$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917953) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917953$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB918118) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB918439) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918439$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB919007) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB919007$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920213) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920213$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920670) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920670$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920683) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920683$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920685) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920685$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB922819) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922819$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923191$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923414$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923694) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923694$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923980) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923980$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924191$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924270) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924270$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924496) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924496$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924667) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924667$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB925902) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925902$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB926255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926255$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB926436) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926436$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB927779) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927779$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB927802) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927802$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928090) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928090$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928255$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928843) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928843$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB929123) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929123$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB929969) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929969$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB930178) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930178$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB931261) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931261$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB931784) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931784$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB932168) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932168$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB933566) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB933566$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB935839) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935839$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB935840) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935840$\spuninst\spuninst.exe"
Synaptics Pointing Device Driver --> rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
Windows Communication Foundation --> MsiExec.exe /X{491DD792-AD81-429C-9EB4-86DD3D22E333}
Windows Imaging Component --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWIC$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Live Messenger --> MsiExec.exe /I{DF6FEB75-A0D1-44E5-A754-0072D4967734}
Windows Media Format 11 runtime --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891122$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Presentation Foundation --> MsiExec.exe /X{BAF78226-3200-4DB4-BE33-4D922A799840}
Windows Presentation Foundation Language Pack (FIN) --> MsiExec.exe /X{935FADCB-C25B-4F62-B9B4-F22C40431642}
Windows Workflow Foundation --> MsiExec.exe /I{7D1B85BD-AA07-48B8-808D-67A4067FC6BD}
Windows Workflow Foundation FI Language Pack --> MsiExec.exe /I{8E5D0B52-BB72-46C6-8AB8-2B041D959594}
WinRAR-pakkausohjelma --> C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$\spuninst\spuninst.exe"
XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 -->
ZoneAlarm --> D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe


-- Application Event Log -------------------------------------------------------

Event ID #827: Success
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:15:11 PM
Event Source: usnjsvc
Event Description:
The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

Event ID #821: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:11:56 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.

Event ID #812: Success
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:41:13 PM
Event Source: usnjsvc
Event Description:
The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

Event ID #806: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:38:00 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.

Event ID #800: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:34:55 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.-- Security Event Log ----------------------------------------------------------

No Errors/Warnings found.


-- System Event Log ------------------------------------------------------------

Event ID #2228: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:13:08 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).

Event ID #2224: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:11:49 PM
Event Source: DCOM
Event Description:
Palvelin {5A5AA0AA-1DEB-4683-96B0-B43301E83971} ei rekisteröitynyt DCOM:n kanssa annetun ajan sisällä.

Event ID #2188: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:39:08 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
Verkon DHCP-palvelin ei voinut myöntää IP-osoitetta tietokoneen
verkkokortille, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413.
Virhe
%%1223.
Tietokone jatkaa osoitteen pyytämistä verkon DHCP-palvelimelta.

Event ID #2185: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:38:51 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).

Event ID #2162: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:35:59 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-08-09 at 14:23:24 ---------

Deckard's System Scanner v20070807.62
Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
--------------------------------------------------------------------------------

-- System Information ----------------------------------------------------------

Microsoft Windows XP Professional (build 2600) SP 2.0
Architecture: X86; Language: Other (040B) - see http://preview.tinyurl.com/mhhp6

CPU 0: Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Percentage of Memory in Use: 48%
Physical Memory (total/avail): 1014.05 MiB / 526.04 MiB
Pagefile Memory (total/avail): 2439.18 MiB / 1971.7 MiB
Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1968.63 MiB

C: is Fixed (NTFS) - 15.7 GiB total, 6.29 GiB free.
D: is Fixed (NTFS) - 58.82 GiB total, 50.38 GiB free.
E: is CDROM (No Media)


-- Security Center -------------------------------------------------------------

AUOptions is scheduled to auto-install.
Windows Internal Firewall is disabled.

FirstRunDisabled is set.

FW: ZoneAlarm Firewall v7.0.362.000 (Check Point, LTD.)
AV: avast! antivirus 4.7.1029 [VPS 000764-2] v4.7.1029 (ALWIL Software)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe"="C:\\Program Files\\Common Files\\SafeNet Sentinel\\Sentinel Protection Server\\WinNT\\spnsrvnt.exe:*:Disabled:Sentinel Protection Server"
"C:\\Windows\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe"="C:\\Windows\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe:*:Enabled:Kaspersky AV Scanner"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


-- Environment Variables -------------------------------------------------------

ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\Pasi\Application Data
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=FSC521210060310
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\Pasi
LOGONSERVER=\\FSC521210060310
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;"C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\"
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 13 Stepping 8, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=0d08
ProgramFiles=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\Pasi\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\Pasi\LOCALS~1\Temp
tvdumpflags=8
USERDOMAIN=FSC521210060310
USERNAME=Pasi
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Pasi
windir=C:\WINDOWS


-- User Profiles ---------------------------------------------------------------

Pasi (admin)
Järjestelmänvalvoja (admin)


-- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------

--> C:\Program Files\Ahead\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL
--> C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe /UNINSTALL
--> Dummy
--> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{88E5FCB8-5F25-11D5-B16F-0800460222F0}\setup.exe" -l0x9 UNINSTALL
--> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D76298C2-E532-4A11-BCFF-76F3F19DA84D}\setup.exe" UNINSTALL
--> rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
ABBIQ 1.0 --> C:\PROGRA~1\ABB\ABBIQ\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\ABB\ABBIQ\INSTALL.LOG
Ad-Aware 2007 --> MsiExec.exe /X{DED53B0B-B67C-4244-AE6A-D6FD3C28D1EF}
Adobe Acrobat 7.0.1 and Reader 7.0.1 Update --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-0000-7EC8-7489-000000000702}
Adobe Acrobat 7.0.2 and Reader 7.0.2 Update --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-0000-7EC8-7489-000000000703}
Adobe Reader 7.0 - Suomi --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1035-7B44-A70000000000}
Agere Systems HDA Modem --> agrsmdel
Arkkipohja 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8A256A88-FD2A-4C28-866B-F7B98BD2D991}\setup.exe" POISTA
avast! Antivirus --> rundll32 C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\Setup\setiface.dll,RunSetup
AVG Anti-Spyware 7.5 --> D:\ohjelmat\ewido\AVG Anti-Spyware 7.5\Uninstall.exe
BSPlayer --> "D:\ohjelmat\bs-player\BSplayer\uninstall.exe"
CADS 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3916C0F3-3E4F-4CE5-B55B-A022AD7CAC57}\setup.exe" POISTA
Canon Camera Window for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{B34BE30D-A759-4EC2-B58F-19FE2DEBF651}
Canon Internet Library for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{2F81FBFC-9A37-431F-9050-14B55485DF5A}
Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{DE286975-ACF1-45B8-9EF7-34E162B2C817}
Canon PhotoRecord --> MsiExec.exe /X{0878E100-C0BB-41E8-B4C6-C486B61FDA7B}
Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{68E7E8BD-2233-49BE-81D6-1A1FAF1B5196}
Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{CF2C1A86-5A98-4862-A3AE-9992E3A6427D}
Canon Utilities PhotoStitch 3.1 --> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{EF4C7EB0-D71B-43A3-9552-8053DE4B0401}
Canon Utilities ZoomBrowser EX --> MsiExec.exe /X{C1D76D7A-F3BB-47EA-A746-5B1E2FFC1DF2}
CCleaner (remove only) --> "D:\ohjelmat\CCleaner\uninst.exe"
Fujitsu Hotkey Utility --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{805BDB3F-6803-45F7-B959-4FE5B921BC55}\setup.exe"
Fujitsu System Extension Utility --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{04ECD699-9F3A-4F9C-A476-EEAA4E172079}\setup.exe"
Google Toolbar for Internet Explorer --> MsiExec.exe /I{DBEA1034-5882-4A88-8033-81C4EF0CFA29}
Google Toolbar for Internet Explorer --> regsvr32 /u /s "c:\program files\google\googletoolbar1.dll"
Google Updater --> "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -uninstall
High Definition Audio - KB888111 -->
HijackThis 2.0.2 --> "C:\skanneri\HijackThis.exe" /uninstall
Hotfix-päivitys Windows XP:lle (KB914440) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914440$\spuninst\spuninst.exe"
Hotfix-päivitys Windows XP:lle (KB935448) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935448$\spuninst\spuninst.exe"
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
hp LaserJet 1010 Series --> MsiExec.exe /x {292C47B2-8DB7-47BF-896C-C3C5EE8108C4}
Intel Application Accelerator --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9068B2BE-D93A-4C0A-861C-5E35E2C0E09E}\Setup.exe" -l040b -INTELUNINST
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile --> RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll,UninstallW2KIGfx2ID PCI\VEN_8086&DEV_2792 PCI\VEN_8086&DEV_2592
InterVideo WinDVD --> "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{91810AFC-A4F8-4EBA-A5AA-B198BBC81144}\setup.exe" REMOVEALL
Java(TM) 6 Update 2 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160020}
K-Lite Mega Codec Pack 3.3.0 --> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"
Lifebook Application Panel --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6D7BD40C-3628-4C7C-BA46-CE8733450D5E}\setup.exe"
LiveUpdate 2.6 (Symantec Corporation) --> C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LSETUP.EXE /U
Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallbasecsp$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
MSXML 6.0 Parser (KB927977) --> MsiExec.exe /I{5A710547-B58E-488B-828D-CA9A25A0533C}
Nero Suite --> C:\Program Files\Common Files\Nero\Uninstall\Setupx.exe /uninstall ExtraUninstallID=""
Norton Ghost --> MsiExec.exe /I{6975E810-C92F-45F0-0BFD-187B312F10E8}
OpenMG Limited Patch 4.1-05-13-31-01 --> C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\OpenMG\HotFixes\HotFix4.1-05-13-31-01\HotFixSetup\setup.exe /u
OpenMG Secure Module 4.1.00 --> C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\Driver\9\INTEL3~1\IDriver.exe /M{2F151B50-B434-4838-B51D-70442EBA093E} UNINSTALL
OpenOffice.org 2.0 --> MsiExec.exe /I{A21E7B4D-9832-4831-99B4-682C04EC20E3}
Päivitys Windows XP:lle (KB894391) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB894391$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB896727) -->
Päivitys Windows XP:lle (KB898461) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB898461$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB900485) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900485$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB904942) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904942$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB908531) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908531$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB910437) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB910437$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB911280) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911280$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB916595) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB916595$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB920342) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920342$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB920872) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920872$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB922582) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922582$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB925720) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925720$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB925876) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925876$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB927891) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927891$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB930916) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930916$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB931836) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931836$\spuninst\spuninst.exe"
Päivitys Windows XP:lle (KB936357) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936357$\spuninst\spuninst.exe"
Rasta 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F0FB6159-F74E-4855-A2B0-35E715498CB6}\setup.exe" POISTA
Security Update for Step By Step Interactive Training (KB898458) -->
Sentinel Protection Installer 7.1.1 --> MsiExec.exe /I{D2E7A6EA-5853-426A-920D-12F4F250927E}
SähköBase 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{4A83E62D-9233-4D34-B62B-B8909186F62D}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Keskuskaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{DD64BABF-0098-4C71-97A5-D32FD58536B0}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Keskuslayout 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{8F2F99D6-1832-4324-9FF9-F255600F9B33}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Piirikaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{3F8A7EEE-390C-4DAF-9675-B7AB23186F02}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Sähköasemat 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7A96B9CF-1121-491D-BBE2-878361954937}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Tasopiirustukset 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FDC67914-C385-4CEF-9D9D-702B76E133E8}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Taulukot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CC5D46D3-E319-4A41-AC94-42DB5F558444}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Teollisuuden pääkaaviot 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{56055653-6E21-469F-81C4-0371AD7B3408}\setup.exe" POISTA
SähköCADS Pro, Yhteiset osat 10.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{240DCC4D-847F-4487-897D-38E969EF00D2}\setup.exe" POISTA
SonicStage 3.0 --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A0EB195B-5876-48E6-879D-33D4B2102610}\setup.exe" -l0x9 UNINSTALL -removeonly
Spybot - Search & Destroy 1.4 --> "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
Suojauspäivitys ohjelmistolle Windows XP (KB923689) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB883939) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB890046) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB890046$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB893066) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB893756) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB893756$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896358) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896422) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896423) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896424) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896424$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB896428) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899587) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899587$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899588) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899589) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899589$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB899591) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB899591$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB900725) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB900725$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB901017) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB901017$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB901214) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB902400) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB902400$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB903235) -->
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB904706) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB904706$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905414$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905749) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905749$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB905915) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB905915$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB908519) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB908519$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB911562) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911562$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB911927) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911927$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB912919) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB912919$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB913446) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913446$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB913580) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB913580$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB914388) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914388$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB914389) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB914389$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917344) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917344$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917422) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917422$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB917953) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB917953$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB918118) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB918439) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918439$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB919007) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB919007$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920213) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920213$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920670) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920670$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920683) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920683$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB920685) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB920685$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB922819) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB922819$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923191$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923414) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923414$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923694) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923694$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB923980) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923980$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924191) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924191$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924270) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924270$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924496) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924496$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB924667) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB924667$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB925902) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB925902$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB926255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926255$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB926436) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926436$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB927779) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927779$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB927802) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB927802$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928090) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928090$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928255) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928255$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB928843) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928843$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB929123) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929123$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB929969) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929969$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB930178) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB930178$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB931261) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931261$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB931784) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931784$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB932168) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932168$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB933566) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB933566$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB935839) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935839$\spuninst\spuninst.exe"
Suojauspäivitys Windows XP:lle (KB935840) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB935840$\spuninst\spuninst.exe"
Synaptics Pointing Device Driver --> rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
Windows Communication Foundation --> MsiExec.exe /X{491DD792-AD81-429C-9EB4-86DD3D22E333}
Windows Imaging Component --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWIC$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Live Messenger --> MsiExec.exe /I{DF6FEB75-A0D1-44E5-A754-0072D4967734}
Windows Media Format 11 runtime --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB891122$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Presentation Foundation --> MsiExec.exe /X{BAF78226-3200-4DB4-BE33-4D922A799840}
Windows Presentation Foundation Language Pack (FIN) --> MsiExec.exe /X{935FADCB-C25B-4F62-B9B4-F22C40431642}
Windows Workflow Foundation --> MsiExec.exe /I{7D1B85BD-AA07-48B8-808D-67A4067FC6BD}
Windows Workflow Foundation FI Language Pack --> MsiExec.exe /I{8E5D0B52-BB72-46C6-8AB8-2B041D959594}
WinRAR-pakkausohjelma --> C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$\spuninst\spuninst.exe"
XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0 -->
ZoneAlarm --> D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe


-- Application Event Log -------------------------------------------------------

Event ID #827: Success
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:15:11 PM
Event Source: usnjsvc
Event Description:
The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

Event ID #821: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:11:56 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.

Event ID #812: Success
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:41:13 PM
Event Source: usnjsvc
Event Description:
The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

Event ID #806: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:38:00 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.

Event ID #800: Warning
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:34:55 PM
Event Source: Userenv
Event Description:
Windows tallensi käyttäjän FSC521210060310\Pasi rekisterin, kun jokin sovellus tai palvelu käytti yhä rekisteriä uloskirjautumisen aikana. Käyttäjän rekisterin varaamaa muistia ei ole vapautettu. Rekisterin lataus poistetaan, kun rekisteri ei ole enää käytössä.


Tähän on usein syynä käyttäjän tilin avulla suoritettavat palvelut. Määritä palvelut LocalService- tai NetworkService-tilin avulla suoritettaviksi.-- Security Event Log ----------------------------------------------------------

No Errors/Warnings found.


-- System Event Log ------------------------------------------------------------

Event ID #2228: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:13:08 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).

Event ID #2224: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 02:11:49 PM
Event Source: DCOM
Event Description:
Palvelin {5A5AA0AA-1DEB-4683-96B0-B43301E83971} ei rekisteröitynyt DCOM:n kanssa annetun ajan sisällä.

Event ID #2188: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:39:08 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
Verkon DHCP-palvelin ei voinut myöntää IP-osoitetta tietokoneen
verkkokortille, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413.
Virhe
%%1223.
Tietokone jatkaa osoitteen pyytämistä verkon DHCP-palvelimelta.

Event ID #2185: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:38:51 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).

Event ID #2162: Error
Event Submitted/Written: 08/09/2007 00:35:59 PM
Event Source: Dhcp
Event Description:
DHCP-palvelin 0.0.0.0 eväsi IP-osoitteen 83.146.200.126 verkkokortilta, jonka verkko-osoite on 00166F1E3413
(DHCP-palvelin lähetti DHCPNACK-sanoman).-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-08-09 at 14:23:24 ---------

ja tässä ewidon logi

ewido anti-spyware online scanner
http://www.ewido.net
__________________________________________________


Name: TrackingCookie.Yieldmanager
Path: C:\Documents and Settings\Pasi\Cookies\pasi@ad.yieldmanager[1].txt
Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Atdmt
Path: C:\Documents and Settings\Pasi\Cookies\pasi@atdmt[1].txt
Risk: Medium

Name: TrackingCookie.Statistik-gallup
Path: C:\Documents and Settings\Pasi\Cookies\pasi@statistik-gallup[1].txt
Risk: Medium
#4
Auttaja Tunnus suljettu
Pysy puhtaana

-> Tyhjennä järjestelmänpalautus Ohjeet
Tyhjennä järjestelmänpalautuskansio ja luo uusi palautuspiste. Tämä puhdistaa palautuskansion mahdollisista haittaohjelmajäännöksistä.

-> Käytä CCleaneria -> CCleaner
Lataa ja asenna CCleaner. Puhdista väliaikaistiedostot ja -kansiot ohjelmalla säännöllisesti.

-> Asenna SpywareBlaster -> SpywareBlaster
SpywareBlaster estää haittaohjelmia asentumasta koneellesi. Ei kuluta muistia!
Opas saatavilla suomeksi! Nimimerkki Ad-Awaren opas

-> Asenna MVPS Hosts tiedosto -> MVPS Hosts
Estää koneesi yhteyden haitallisiin sivustoihin.
Opas saatavilla suomeksi! Nimimerkki Axelin opas

-> Vaihda selaimesi Firefoxiin -> Firefox
Firefox on nopeampi, turvallisempi ja parempi selain kuin Internet Explorer.

-> Pidä järjestelmäsi ajantasalla. -> Windows Update
Vieraile Windows Updatessa säännöllisesti.

-> Pidä palomuuri ja virustorjunta ajantasalla
Päivitä ja skannaa koneesi säännöllisesti virustorjuntaohjelmallasi.
ja hyvä myös escan http://koti.mbnet.fi/pattaya1/escanmwav.htm

->Pidä ohjelmistosi ajantasalla. -> Secunia Software Inspector
Secunia Software Inspector tutkii sinun järjestälmäsi ja ohjelmistosi puuttuvien turvallisuuspäivityksien osalta. Tavallinen tutkinta kestää normaalisti 5-40 sekuntia, kun läpikotainen (thorough system inspection) voi kestää useita minuutteja.

->Seuraa säännöllisesti viestintäviraston tietoja uusista haavoittuvuuksista -> CERT-FI

Jos tulevaisuudessa tulee haittaohjelmien kanssa ongelmia, älä epäröi laittaa Hijackthis-logia tarkistettavaksi!

Don´t send your HijackThis log to another user topic. Remember to describe what kind of problems you have. (In my opinion afterdawn has very unsupportive attitude against malware fighters)
How to send HijackThis log (step 3-5)Hijackthis login lähettämisohjeet (Finland)
My profile "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on."
My home forum (Finland) Geeks To Go - Another place
List of rogue programs. (Finland) For exampe MSG+ is there. Another list
Tämä viestiketju on suljettu, johtuen siitä, että ketjun uusimmasta viestistä on kulunut yli 180 vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi vastata tähän viestiketjuun lainkaan.

Mikäli sinulla on lisättävää tai kysyttävää tähän samaan aiheeseen liittyen, ole hyvä ja aloita aiheesta uusi viestiketju tämän sivun kautta.

Tilaa AfterDawnin viikoittainen uutiskirje.