*
 
AfterDawn.com Keskustelualueet

Ponnahdus ikkunat kiusaa.

Tässä viestiketjussa on 7 viestiä.

#1
Elikkä ongelman nimi on ponnahdusikkunat. Aluksi luulin että syy olisi msg plussan sponsori ohjelma, mutta poiston jälkeen sama ongelma jatkuu. Kaiken näköstä poistoohjelmaa olen yrittänyt käyttää mutta ei auta(väärät työkalut?). Jos joku viitsisi auttaa miestä mäessä olisin kiitollinen. Alapuolella HijackThis loki.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:26:18, on 29.1.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\Marjo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.203\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fi/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {8654C248-E952-3CD0-30D2-A0EAFB2D4E6C} - C:\DOCUME~1\Marjo\APPLIC~1\MATHBA~1\SafePop.exe (file missing)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and Settings\Marjo\ChangeResolution.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Bone The Bind Stop] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eachmapibonethe\Poke Soft.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O8 - Extra context menu item: Vie Microsoft E&xceliin - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Oheistiedot - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


Viliz
▼▼ Tässä viestiketjussa on 6 vastausta - vastaukset ovat mainoksen alapuolella ▼▼
AfterDawn Ilmoitus
#2
Luo C aseman juureen HjT kansio ja laita sinne HijackThis.exe. Eli näin: C:\HjT\HijackThis.exe

Lataa NoLop
työpöydällesi yhdestä seuraavista linkeistä...
Linkki 1
Linkki 2
Linkki 3
[*]Sulje kaikki ohjelmat, koska tämä vaihe vaatii uudelleenkäynnistyksen
[*]Tuplaklikkaa NoLop.exe ajaaksesi sen
[*]Kirjoita tai kopioi/liitä huolellisesti seuraava merkkisarja tekstialueeseen, jossa lukee Insert CLSID Here.

{8654C248-E952-3CD0-30D2-A0EAFB2D4E6C}

[*]Klikkaa nappulaa "Search and Destroy"
<<Tietokoneesi skannataan saastuneiden tiedostojen osalta>>
[*] Kun skannaus on valmis, sinua pyydetään käynnistämään kone uudestaan, jos infektio löytyy. Klikkaa OK
[*] Klikkaa "REBOOT"-painiketta.
[*] NoLopin pitäisi antaa viesti. Jos ei, tuplaklikkaa ohjelmaa ja se valmistuu. Lähetä C:\NoLop.log-tiedoston sisältö uuden HijackThis-lokin kera.
-- Jos saat seuraavan virheen, "mscomctl.ocx or one of its dependencies are not correctly registered," lataa mscomctl.ocx ja tallenna se system32-hakemistoosi (yleensä c:\Windows\system32). Tämän jälkeen aja ohjelma uudestaan.
#3
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:08:43, on 29.1.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\HJT\HijackThis_v1.99.1.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Linkit
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O8 - Extra context menu item: Vie Microsoft E&xceliin - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Oheistiedot - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Share...n/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exeNoLop! Log by Skate_Punk_21

Fix running from: C:\Documents and Settings\Marjo\Työpöytä
[29.1.2007]
[23:02:07]

---Infection Files Found/Removed---
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eachmapibonethe\bat bags.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eachmapibonethe\Dart curb.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eachmapibonethe\idolsoftware.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eachmapibonethe\Poke Soft.exe
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\32Ping\kfbgweha.exe
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\32Ping\kfjwsldz.exe
C:\WINDOWS\tasks\ADE94AC491E2FF10.job

Beginning Removal...
Rebooting...
Removing Lop's Leftover Files/Folders...
Editing Registry...
**Fix Complete!**

---Listing AppData sub directories---

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Antivir Personaledition Classic
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hpqwmi
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Identities
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Sonic
C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Symantec -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\Localservice\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Adobe
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Adobeum -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Help -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Identities
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Intervideo
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Lavasoft
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Leadertech
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Macromedia
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Math Bash -- EMPTY Directory
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Microsoft
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Opera
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Skype
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Sonic
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Sun
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\Symantec
C:\Documents and Settings\Networkservice\Application Data\Microsoft
#4
Tallenna nämä ohjeet tekstitiedostoon tai tulosta nämä, muuten et pääse niihin käsiksi vikasietotilasta

Lataa ja asenna AVG Anti-Spyware:
Lataa AVG Anti-Spyware 7.5 ja tallenna ohjelma työpöydällesi.
[*]Kun olet ladannut ohjelman, kaksoisklikkaa asennuohjelman pikakuvaketta työpöydälläsi, asennus alkaa.
[*]Asennuksen jälkeen täytyy ohjelma käynnistää ja sen tunnisteet päivittää.
[*]Käynnistä AVG Anti-Spyware.
[*]Klikkaa "Update" kuvaketta päävalikossa. Sen jälkeen klikkaa "Update now" painiketta.
[*]Sitten klikkaa "Start Update" kuvaketta jolloin päivitys alkaa.
[*]Kun päivitykset on ladattu, klikkaa "Scanner" kuvaketta ikkunan ylälaidassa. Valitse sitten "Settings" välilehti.
[*]Kun "Settings" valikko on auennut, klikkaa "Recommended actions" ja sitten valitse "Quarantine".
[*]Sitten "Reports" valikon alta:
[*]Laita täppi kohtaan "Automatically generate report after every scan"
[*]Ota täppi pois kohdasta"Only if threats were found"
[*]Sitten klikkaa "Shield" kuvaketta ikkunan ylälaidassa
[*]"Resident shield is", muuta tila active:sta inactive:ksi
[*]Sulje ohjelma, ÄLÄ skannaa vielä.

Laita piilotiedostot näkyviin:
# 1.Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
# 2.Valitse "Kansion asetukset"
# 3.Siirry" Näytä välilehdelle"
# 4.Valitse Näytä-välilehden Piilotetut tiedostot ja kansiot -kohdassa" Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot."

Mene vikasietotilaan, sinne pääset näin:
1. Käynnistä tietokone uudelleen.
2. Kun tietokone käynnistyy, paina F8-näppäintä.
3. Näyttöön tulee erilaisia käynnistysvaihtoehtoja.
4. Valitse näppäimistön nuolinäppäinten avulla Vikasietotila.
5. Paina ENTER-näppäintä.
Sitten poista nämä kansio:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\-->Messenger Plus!<--
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\-->eachmapibonethe<--
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\-->32Ping<--
C:\Documents and Settings\Marjo\Application Data\-->Math Bash<--


Sitten aja aijemmin ladattu AVG Anti-Spyware:
HUOM! Älä käytä muita ohjelmia AVG skannauksen aikana, tämä saattaa häiritä skannausta.
[*]Kun vikasietotilassa, käynnistä AVG Anti-Spyware.
[*]Klikkaa "Scanner" kuvaketta ikkunan ylälaidassa ja valitse "Scan" välilehti. Sitten klikkaa "Complete System Scan".
[*]AVG aloittaa nyt tietokoneen skannaamisen, ole kärsivällinen sillä skannaus vie aikaa.

Kun skannaus on valmis:
TÄRKEÄÄ : Älä klikkaa "Save Scan Report" ennen kuin klikkaat "Apply all Actions"
[*]Varmistu, että Set all elements to: näyttää Quarantine (1), jos ei, klikkaa linkkiä ja valitse Quarantine popup-valikosta.
[*]Sinulta kysytään mitä tehdä jos infektioita löytyi, valitse silloin "Apply all actions"


[*]Sitten klikkaa "Reports" kuvaketta ohjelma yläosasta.
[*]Klikkaa "Save report as" painiketta ikkunan vasemmassa alalaidassa ja tallenna raportti työpöydälle.
[*]Sulje ohjelma, käynnistä kone normaalisti ja lähetä AVG:n raportti viestikejuusi.
#5
---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 18:41:05 30.1.2007

+ Scan result:C:\Documents and Settings\Marjo\Cookies\marjo@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.


::Report end

Ongelma on tainnu hävitä jo NoLop:n ajamisen jälkeen. :)
#6
Lokit ovat kunnossa.

Näitä rivejä voit fixata jos haluat. Koneen käynnistys nopeutuu (Avaa HijackThis.exe, paina do a system scan only, merkkaa nämä rivit ja paina Fix checked):
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
#7
Hujo Tunnus suljettu
Tuon kautta mieluiten

Käynnistä > suorita kirjoita msconfig > ok

Käynnistys välilehti
sitten edestä rukseja pois.

käytä ja ok

kone sammuu ja käynnistyy

laita siihen pieneen neliöön ensin ruksi paina sitten vasta ok

Listassa näköjään semmosia jotka kuuluu käynnistyä windowsin yhteydessä

Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 31.1.2007 @ 11:15

Voiko tietsikka koskaan toimia?
Tämä viestiketju on suljettu, johtuen siitä, että ketjun uusimmasta viestistä on kulunut yli 180 vuorokautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi vastata tähän viestiketjuun lainkaan.

Mikäli sinulla on lisättävää tai kysyttävää tähän samaan aiheeseen liittyen, ole hyvä ja aloita aiheesta uusi viestiketju tämän sivun kautta.

Tilaa AfterDawnin viikoittainen uutiskirje.